Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 2. 2023

Uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih posebno poglavje namenjajo profesionalnemu razvoju svetovalcev. V dokumentu je poudarjeno, da mora svetovalec v izobraževanju odraslih svojo profesionalno usposobljenost tudi stalno nadgrajevati. Poleg priporočenega temeljnega profesionalnega usposabljanja priporočamo izobraževanja in usposabljanja, ki izhajajo iz aktualnih tem svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in v izobraževanju odraslih na splošno ter iz razvojnih nalog svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih na vseh treh področjih. Za strokovne delavce, ki so na tem področju začetniki, dokument predvideva program uvajanja v delo. ACS se je v okviru strokovne podpore, ki jo zagotavlja izvajalcem svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, odločil, da v letu 2022 pripravi strokovne usmeritve za uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih.

Dokument predstavlja predlog uvajanja v delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Zajema teme, ki izhajajo iz opredeljene vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih po Smernicah (2020). Upošteva pa tudi vsebine in teme, za katere menimo, da so nujne, in so zato vključene  v temeljeno profesionalno usposabljanje svetovalcev v izobraževanju odraslih. Predlog uvajanja bomo v letu 2023 nadgradili in dopolnili glede na strokovna mnenja svetovalcev in direktorjev organizacij, ki izvajajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content