Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 2. 2024

Odkrivajmo moč narave – razvoj znanja in spretnosti o okolju in trajnostnosti

Javnoveljavni program Odkrivajmo moč narave – razvoj znanja in spretnosti o okolju in trajnostnosti je osredotočen na stik z naravo, razumevanje kompleksnosti socio-ekoloških sistemov in splošno izobraženost prebivalstva na teh področjih. Temeljni nameni programa so aktivno odzivanje na spremembe v okolju in družbi, zapolnitev vrzeli v ponudbi in uresničevanje nacionalnih in mednarodnih zavez.

Program obravnava naravne vire in procese, naše vplive nanje npr. z gradnjami, onesnaževanjem in neupoštevanjem notranjih soodvisnosti. Program torej povezuje naravoslovje s humanističnimi vidiki kot so odgovornost, v hierarhični organizaciji družbe pogosto fragmentirana, pretok informacij, ki je bolj kot s primarnimi informacijami pogojen z medijskim obveščanjem in podobno. Program Odkrivajmo moč narave je strukturiran v sedem vsebinskih sklopov. Uvod in Zaključna sinteza oklepata pet tematik, ki tvorijo nedeljivo celoto, in sicer: Gozd in biološka pestrost, Energija in njeno kroženje, Odpadki, Trajnostna mobilnost, Sodelovalnost. Izkušnje prvega programa na tem področju izobraževanja odraslih bodo omogočile njegov nadaljnji razvoj, ki se ga ekipa soavtorjev res veseli.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content