Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 12. 2022

Izobraževalni program za odrasle: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak, krajše UŽU – MK, je javnoveljavni izobraževalni program za odrasle za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, po katerem se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.

Temeljni namen programa je omogočiti odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč pri socialnem vključevanju, večjo samostojnost pri dostopu do storitev in dobrin ter s tem boljšo kakovost življenja. S tem se uresničuje tudi namen programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost, to je povečanje samostojnosti in neodvisnosti udeležencev v različnih družbenih položajih, ki zahtevajo uporabo temeljnih zmožnosti.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content