Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 2. 2019

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO 2013–2020) v letih 2014, 2015 in 2016

V dokumentu je predstavljena podrobnejša analiza izvajanja programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v obdobju 2014–2016, zapisanih v nacionalnem programu. Osnovni poudarki v analizi so namenjeni predstavitvi uspešnosti pri doseganju ciljnih vrednosti na posameznih področjih in prikazu  osnovnih značilnosti udeležencev v programih in dejavnostih ter skladnosti teh z opredeljenimi ciljnimi skupinami.

Analiza temelji na več virih: poročilih o uresničevanju Letnih programov izobraževanja odraslih (LPIO), ki jih vsako leto pripravlja Sektor za izobraževanje odraslih pri MIZŠ, različnih uradnih bazah podatkov (SURS, CEUVIZ, EUROSTAT, ZRSZ) in na podatkih, zbranih v Aplikaciji ReNPIO.

Na začetku analize predstavljamo pomemben vpliv, ki ga je na poznejši pozitiven razvoj izobraževanja odraslih imel sprejem prve izdaje ReNPIO, ki je veljala za obdobje 2004-2010. V nadaljevanju so predstavljeni na eni strani uspešnost pri doseganju v ReNPIO zastavljenih ciljnih vrednosti in na drugi podrobnejše značilnosti udeležencev, tako v izobraževalnih programih kot v podpornih dejavnostih. Na koncu analize so povzeti zaključki.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content