Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 2. 2022

Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

Naslovnica publikacije Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Strokovno gradivo je namenjeno organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v javni mreži. Strateško partnerstvo je po ključnem dokumentu, ki opredeljuje svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih (Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, 2020) obvezen element, ki ga vzpostavijo vsi izvajalci.

V gradivu smo opredelili ključna strokovna priporočila, ki bodo izvajalcem svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, v pomoč pri oblikovanju strateškega sveta, kot je opisano v Smernicah. Poleg priporočil pa smo v gradivu predstavili pomen in priporočila za vzpostavitev partnerstev v izobraževanju odraslih v evropskih in nacionalnih dokumentih ter vse možne ravni vzpostavljanja partnerstev v svetovalnih dejavnosti – od evropske do institucionalne.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content