Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 12. 2018

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2017

Letno poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS pripravljamo že deveto leto. Izobraževalna dejavnost, ki jo ob podpori MIZŠ in MDDSZ razvijamo in izvajamo na ACS, je namenjena strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih. Programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja izvajamo tudi v okviru evropskih projektov, ki so financirani s strani ESS, in drugih mednarodnih projektov.

Poročilo je razdeljeno v tri dele:

  • Prvi del vsebuje naloge, ki so bile izvedene v okviru izobraževalne dejavnosti ACS: poročilo o svetovanju in opravljenih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja, predstavitev novosti, ki jih določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, strokovno in IKT-podporo, prikaz organizacij in podjetij, s katerimi smo sodelovali v letu 2017, izpeljana petkova srečanja in izvedene programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v okviru izobraževalne dejavnosti ACS.
  • V osrednjem delu poročila predstavljamo analizo izvedenih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki smo jih izpeljali v okviru naloge »Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja« in analiza programov, izpeljanih v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
  • V zadnjem delu smo strnili temeljne ugotovitve poročila in predloge za izboljšave.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content