Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 1. 2019

Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc

Zbrani prispevki vključujejo različne epistemološke in metodološke pristope ter predstavljajo aktualno dogajanje v andragoškem raziskovanju. Nekateri slonijo na statistični obdelavi podatkov, drugi na študijah primerov in fenomenoloških metodah osebnih zgodb. Za raziskovanje učenja in izobraževanja v odraslosti je za slovensko okolje – podobno kot za evropsko in severnoameriško okolje – značilno, da je več empiričnih raziskav kot filozofskih besedil. Prepletajo se kvalitativni in kvantitativni pristopi, kot npr. v raziskavi PIAAC, značilna je povezanost z akcijskim raziskovanjem in ponekod z evaluacijskimi študijami.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content