Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 2. 2024

Smernice za pripravo izvedbenih kurikulov za neformalne izobraževalne programe slovenskega jezika na preživetveni ravni zaradi združitve družine

Naslovnica Smernic za pripravo izvedbenih kurikulov za neformalne izobraževalne programe slovenskega jezika na preživetveni ravni zaradi združitve družine.

V letu 2023 smo pripravili strokovno gradivo za pripravo izvedbenih kurikulov v neformalnih, najmanj 240-urnih izobraževalnih programih slovenskega jezika za odrasle. Smernice so bile razvite za namene uresničevanja neformalnih programov učenja slovenščine za namene združitve družine, kot to opredeljuje 2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 115/23 z dne 15. 11. 2023). Ti programi se izvajajo z namenom razvijanja zmožnosti najbolj temeljnega sporazumevanja v slovenščini kot neprvem jeziku, ki na novo priseljenim osebam omogoča preživetje v ponovljivih, rutinskih situacijah in ob vsakodnevnih opravilih (npr. nakupi in druge storitve, obisk pri zdravniku). Izvajalci pri pripravi izvedbenega  kurikula smiselno sledijo tudi Izhodiščem za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle (2020).

Pri razvoju smernic so snovalke upoštevale spremembe, ki jih v zadnjih nekaj letih zaznavajo v izvoru oseb, ki se priseljujejo v Slovenijo, predvsem pa tudi najnovejša strokovna spoznanja in pristope na področju učenja neprvih jezikov ter etična načela.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content