Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 1. 2019

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2017

Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, ki se je v dejavnost svetovalnih središč začel vpeljevati v letu 2009.

V svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih (središčih ISIO) je spremljanje potekalo v skladu z Načrtom spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2017, ki ga je pripravil ACS.

V letu 2017 je svetovanje izvajalo  17 organizacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017, in 15 konzorcijev, izbranih  na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2017 do 2022. Obe dejavnosti izvajajo v središčih ISIO.

Spremljanje dejavnosti središč ISIO za leto 2017 je potekalo po štirih fazah, in sicer: priprava načrta,  potek spremljanja, priprava letnega poročila o spremljavi in analiza ter priprava načrta potrebnih ukrepov in vpeljevanje.

V spremljanje je bilo v letu 2017 v skladu z modelom zajetih osem od desetih temeljnih področij presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO. V spremljanje nista bili vključeni dve področji: vodenje, upravljanje, organiziranost ter učinki.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content