Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 4. 2024

Poročilo o evalvaciji delovanja programa PUM-O v času pandemije Sars-cov-2 v letu 2021

Naslovnica Poročila o evalvaciji delovanja programa PUM-O v času pandemije Sars-cov-2 v letu 2021.

Položaj mladih, starih od 18 do 29 let, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje, kamor uvrščamo tudi udeležence v programu PUM-O, ni določen le z brezposelnostjo, temveč tudi z izključenostjo iz različnih družbenih sistemov (na primer izobraževanja, zdravstvene oskrbe, socialne pomoči in drugih oblik uresničevanja v družbi).

To so mladi, ki po izstopu iz šole niso zajeti v nobeni evidenci. Nimajo osebnih zdravnikov, ne udeležujejo se periodičnih zdravstvenih pregledov. Pogosto so brez družbeno priznanega statusa. Ne poznajo ureditve R Slovenije, tako tudi ne svojih pravic, niti družbenih virov, s katerimi bi lahko uredili svoj položaj. Z vidika izobraževalnih potreb potrebujejo podporo pri krepitvi temeljnih kompetenc in splošne razgledanosti, pa tudi učno pomoč pri šolanju. Zaradi svojega položaja, ki ga določa krhka in nezanesljiva socialna mreža, pogosto ostajajo anonimni. Natančnega števila mladih z neurejenim statusom v Sloveniji nimamo.

Nekateri problemi udeležencev programa PUM-O so postali očitnejši prav med pandemijo  covida-19. V pričujočem poročilo navajamo nekatere ugotovitve in probleme, ki se zdijo v povezavi z njihovim položajem najbolj zaskrbljujoči in bi zahtevali čim prejšnje ukrepanje.

 

 

 

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content