Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

23. 5. 2024

Poročilo o analizi stanja in potreb po finančni pismenosti odraslih v Sloveniji

Naslovnica Poročila o analizi stanja in potreb po finančni pismenosti odraslih v Sloveniji.

Analiza stanja in potreb je prvi in zelo ključen korak pri programiranju oziroma kurikularnemu načrtovanju v izobraževanju odraslih. Na njem temeljijo vse ostale faze ali koraki pri pripravi in razvoju izobraževalnih programov za odrasle. Osredotočili smo se na več raziskovalnih vprašanj: kaj je finančna pismenost, kakšno je trenutno stanje v izobraževanju o finančni pismenosti, kakšne so potrebe, kdo že izvaja izobraževanje za to področje.

Na začetku gradiva so izvlečki, v katerih kratko povzemamo vsebino posameznih poglavij. Izbrani so ključni pojmi in opredelitve, ki se dotikajo problematike finančne pismenosti. V poglavjih, ki sledijo, smo se osredotočili na konceptualizacijo finančne pismenosti, pravne in strateške dokumente, izbrane podatke in izsledke iz vseh raziskav finančne pismenosti pri odraslih in mladih v Sloveniji, analizo sedanje izobraževalne ponudbe izobraževalnih programov za odrasle in otroke ter mlade s področja finančne pismenosti, analizo različnih slovenskih in tujih konceptov, modelov in kurikulov finančne pismenosti. Na koncu sintezno povzemamo ključne ugotovitve in spoznanja, ki bodo usmerjala nadaljnje razvojno delo pri pripravi izobraževalnih programov za odrasle.

Poročilo je nastalo v projektu Finančna pismenost za odrasle, ki ga v letih 2022–2024  izvaja Andragoški center Slovenije s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Načrta za okrevanja in odpornost (NOO).

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content