Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

20. 2. 2019

Izobraževalni pristopi za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi : povzetek poročila o izobraževalnih pristopih v okviru projekta Življenjske spretnosti v Evropi

Cilj projekta Življenjske spretnosti v Evropi (LSE) je izboljšati ponudbo temeljnih spretnosti v Evropi s pomočjo boljšega razumevanja, nadaljnjega razvoja in nadgrajevanja pristopov k razvoju življenjskih spretnosti. Projekt prav tako spodbuja skupno razumevanje učinkov življenjskih spretnosti za izobraževanje odraslih po vsej Evropi. Za pripravo Poročila o izobraževalnih pristopih za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi je bila uporabljena konceptualno skladna metodologija, ki je omogočila dober pregled razumevanja življenjskih spretnosti v Evropi in prek njenih meja, poleg tega pa tudi zbirko dobrih praks in inovativnih orodij, ki se že uporabljajo v partnerskih državah.

Kratko poročilo je strnjena različica obširnejšega poročila, ki predstavlja glavne ugotovitve opravljene raziskave in analize ter nekatere značilnosti za posamezno državo.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content