Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 10. 2021

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin - naslovnica

Pričujoča publikacija predstavlja večletno delo strokovnih sodelavcev Andragoškega centra Slovenije, s katero odgovarjamo na veliko potrebo po vključevanju najšibkejših členov naše družbe (tj. predstavnikov ranljivih skupin) v izobraževanje.

Pripravljali smo jo z mislijo na kolege, strokovne delavce na terenu, izobraževalce širom Slovenije, ki se vsakodnevno srečujejo ne samo z najrazličnejšimi ciljnimi skupinami, temveč se tudi v praksi soočajo s posledicami hitre digitalne preobrazbe družbe. Pri pripravi publikacije smo sodelovali tudi s študenti andragogike na ljubljanski univerzi, s katerimi smo preverjali potrebe po izobraževanju odraslih po različnih ciljnih skupinah, ki potrebujejo specifično andragoško obravnavo.

V publikaciji so predstavljene strokovne podlage za novo področje v izobraževanju, tj. doseganje in osveščanje ali tako imenovani outreach. Vanjo pa smo vključili tudi ključne teme, ki se dotikajo vprašanja, s katerim se vsakodnevno ukvarjamo izobraževalci odraslih na vseh ravneh delovanja: kako dostopiti do odraslih, da bodo voljni poslušati naše sporočilo, da ga bodo slišali in da se bodo na naša povabila tudi pozitivno odzivali. Preučevan pristop se je izkazal za učinkovitega še posebej pri doseganju ranljivih skupin, ki niso vključene v izobraževanje odraslih.

Pomemben vidik sodobnih IKT medijev so vizualne komunikacije, zato smo posebno pozornost namenili infografikam kot konkretnemu orodju, ki bo omogočilo učinkovito dejavnost doseganja in osveščanja izobraževalno manj dejavnih odraslih. Infografike sledijo načelom dialoškega učenja, etičnosti in so prilagojene tehnološki družbi. S tem smo vzpostavili teoretski okvir, ki vključuje strategijo in načrtovanje za outreach, ter oblikovali izvirni predlog infografike kot sredstva za izvajanje doseganja in osveščanja. Vse skupaj smo podprli tudi s praktičnimi primeri ter z orisom specifik posameznih ciljnih skupin.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content