Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2018

Dobre prakse izobraževalnih programov za priseljence : opis programov

V osnutku Strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih, ki je nastal januarja 2013, je predvidena priprava e-knjižice Dobre prakse izobraževalnih programov za priseljence. To nalogo sem izvedla na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru letnega delovnega načrta in naloge v njem z imenom Implementacija Strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih. Soavtorica e-knjižice je Urška Očkon, absolventka Oddelka za pedagogiko in andragogiko, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je bila v decembru deset delovnih dni na praksi na ACS in je pomagala oblikovati knjižico. Knjižica vsebuje opise izobraževalnih programov za odrasle priseljence, ki so se že izvajali v Sloveniji in v nekaterih drugih državah v zadnjih petih letih. Programa Izobraževalni program osnovnega opismenjevanja za odrasle, katerih prvi jezik ni slovenščina, ki je nastal na ACS v 2014 v sodelovanju z zunanjimi sodelavkami, ter prenovljenega programa slovenščine za tujce Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki so ga (pre)oblikovali v 2014 na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, v e-knjižico nista vključena, ker se še nista začela izvajati. Sprva smo želeli vključiti zgolj javnoveljavne programe, ker pa je mnogo organizacij, ki izvajajo izobraževanje odraslih, oblikovalo programe neformalnega izobraževanja odraslih priseljencev, ki sicer niso javnoveljavni, a zelo zanimivi, sva se avtorici odločili vključiti tudi opise teh programov.

Pri opisovanju programov sva se avtorici osredotočili na naslednje vsebine: naslov programa, organizacijo, ki je izoblikovala program, leto izvedbe, dolžino programa, ciljno skupino, število udeležencev v eni izvedbi, cilje programa, vsebino programa, didaktično-metodična priporočila, ter izvajalce programa (pogoji za izvajalce). Za večino programov sva avtorici eknjižice lahko pridobili vse te opise, ponekod pa ni bilo na voljo določenih podatkov. V okviru nekaterih ljudskih univerz potekajo tudi študijski krožki, ciljna skupina katerih so priseljenci, v okviru nekaterih izobraževalnih organizacij pa poteka učna pomoč, ali pa učenje v okviru središča za samostojno učenje za to ciljno skupino, vse te dejavnosti niso vključene v e-knjižico, saj smo se osredotočali zgolj na opise izobraževalnih programov. Upam, da bodo opisi programov koristni tako za izvajalce izobraževalnih programov za priseljence, kot tudi za priseljence same, saj je za slednje vključitev v izobraževanje odraslih pogosto pogoj za ekonomsko integracijo. Če se naučijo slovenščine in pridobijo druga nujna znanja za uspešno funkcioniranje v lokalni skupnosti in širši družbi, se lažje zaposlijo, zaposlitev pa najbolj uspešno preprečuje socialno izključevanje. Vključitev priseljencev v izobraževanje odraslih je pomembna tudi za njihovo socio-kulturno in psihološko integracijo, saj si na ta način širijo socialne mreže in se počutijo v družbo bolj vključene. Lahko sklenemo, da je vključitev priseljencev v izobraževanje odraslih ključnega pomena za njihovo integracijo v družbo sprejema.

Za posredovanje podatkov o izobraževalnih programih za priseljence smo naprosili vse ljudske univerze, izobraževalne zavode in druge organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, kot tudi srednje šole, ki imajo oddelke za navedeno izobraževanje. Nekateri izmed predstavnikov izobraževalnih organizacij so nam posredovali preskope podatke in jih zaradi tega nismo mogli vključiti v e-knjižico. Zahvaljujem se vsem izobraževalcem odraslih, ki ste poslali informacije o programih, še zlasti gre zahvala tistim, ki ste si vzeli še več časa in opise posredovali po točkah.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content