Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2018

Analiza zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem v letu 2013

Izobraževanje je velika investicija, zato je za vsakega posameznika pomembno, da se z znanjem ves čas notranje bogati in raste, da ve, kakšen je njegov delež prizadevanj h kakovosti na različnih področji delovanja in da sledi ciljem organizacije, v kateri deluje. Na ta način se krepita zavest zmožnosti in občutek o pridobljeni dodani vrednosti, za doseganje najboljših rezultatov pa je potrebna še velika motiviranost in strokovna usposobljenost.

Ko na Andragoškem centru načrtujemo izobraževalne vsebine in programe, se trudimo, da v največji možni meri upoštevamo želje in potrebe skupin in posameznikov. Sledimo tudi vsebinskim smernicam, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih.

Zavedamo se, da lahko kakovostno znanje dosežemo le z dobrim sistemom izobraževanja ter z nenehnim učenjem in usposabljanjem, ki postaja del vsakdana. Programi, ki jih pripravljamo, so namenjeni vsem, ki poleg strokovnega in specifičnega znanja potrebujejo še znanje za poučevanje in organizacijo izobraževanja odraslih. To so izobraževalci odraslih, ki delujejo v najrazličnejših vloga, ko so stalne ali pa občasne: andragogi in drugi strokovnjaki, ki razvijajo programe za izobraževanje odraslih, učitelji in organizatorji izobraževanja odraslih,
mentorji v različnih neformalnih programih izobraževanja odraslih (npr. notranji predavatelji, trenerji, inštruktorji v podjetjih in organizacijah, učitelji v programih za osebnostni razvoj, ipd.), svetovalci za izobraževanje v različnih izobraževalnih ali specializiranih organizacijah, itd.

Z razvojem ponudbe usposabljanja in spopolnjevanja razvijamo prijeme in modele (samo)evalvacije. Metoda, ki jo uporabljamo v večini naših programov, je uporaba anketnih vprašalnikov, ki jih udeleženci izpolnijo ob koncu usposabljanja, in katerih analizo predstavljamo v nadaljevanju.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content