Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2018

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in modela borz znanja (BZ)

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ) v letu 2014 so podlaga za nadaljnji razvoj mrež SSU in BZ in strokovna podpora sistemskemu premisleku in umeščanju SSU in BZ v sistem izobraževanja odraslih. Temeljni namen analize je z različnih zornih kotov (strateški, operativni, spremembe v času) predstaviti značilnosti delovanja in razvoja SSU in BZ ter na tej podlagi predlagati njun nadaljnji razvoj.

V nadaljevanju podajamo torej opredelitev organiziranega samostojnega učenja (OSU), opis obeh mrež in razvoja njune ponudbe s pomočjo številnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki so v metodološkem delu podrobneje predstavljeni in utemeljeni. Zaključne ugotovitve in priporočila za nadaljnji razvoj upoštevajo tudi vpogled v tuje prakse in primere, kar bo slovenskim izkušnjam na področju izobraževanja odraslih še naprej omogočalo evropsko primerljivost. Analitične podlage v svojem izteku obsegajo tudi izčrpen pregled virov, ki so bili podlaga za pripravo tega besedila in tudi sicer predstavljajo prvi celovit pregled virov za preučevanje OSU.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content