Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Novi koronavirus in mi Archives

19. 5. 2020

Četrti predmet poklicne mature in priporočila za izvedbo zaključnega izpita

Center za poklicno izobraževanje (CPI) je na svoji spletni strani objavil priporočila za izvedbo četrtega predmeta poklicne mature in priporočila za izvedbo zaključnega izpita.

19. 5. 2020

Delujemo v prostorih Andragoškega centra Slovenije

Obveščamo vas, da s ponedeljkom, 18. maja 2020, pričenjamo s ponovnim delovanjem v poslovnih prostorih Andragoškega centra Slovenije.

5. 4. 2020

Priporočila za izvajalce srednjega poklicnega in strokovnega ter gimnazijskega izobraževanja odraslih

Večina priporočil se nanaša na andragoško didaktiko, ki ponuja nekatere odgovore na vprašanja, kako načrtovati in izpeljati izobraževanje na daljavo, ko se v to izobraževanje vključujejo odrasli.

5. 4. 2020

Priporočila za izvajanje programov pismenosti in temeljnih zmožnosti

V tem času so potrebne tako nove oblike izvedbe kot tudi nove vsebine, kar velja še posebej za ranljivejši dela prebivalstva.

5. 4. 2020

Priporočila izvajalcem programa Osnovna šola za odrasle

Cenimo visoko prizadevnost zaposlenih v izvajalskih organizacijah, ki iščejo alternativne poti za uresničevanje učnih ciljev, ter entuziazem ter prizadevanje mnogih udeležencev, da kljub izrednim razmeram dosežejo svoje cilje.

5. 4. 2020

Priporočila omrežju svetovalnih središč za izobraževanje odraslih in svetovalcem v projektu ESS Svetovanje za zaposlene

Pisna priporočila za delo v središčih ISIO v času, ko ni mogoče opravljati neposrednega svetovalnega dela, so bila poslana. Obvestila in gradiva so/bodo na voljo na spletnih straneh.

5. 4. 2020

Priporočila omrežju svetovalcev za kakovost ter izobraževalnim organizacijam za razvoj kakovosti

Delo izobraževalnih organizacij za razvoj kakovosti lahko v tem času pridobi nove razsežnosti. Svetovalcem za kakovost pa priporočamo opravljanje določenih nalog.

5. 4. 2020

Informacije o izobraževalni dejavnosti ACS

Nekatere programe usposabljanja in spopolnjevanja smo prestavili na kasnejši čas, druge pripravljamo za izvajanje na daljavo..

5. 4. 2020

Priporočila sodelavcem središč za samostojno učenje in borz znanja

V priporočilih vas spodbujamo tudi, da objavite in delite z nami in z drugimi izvajalci dejavnosti SSU primere dobrih praks delovanja na daljavo.

5. 4. 2020

Priporočila za mentorje študijskih krožkov

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se na omejitev osebnih srečanj že odzvali ter se prilagodili spremenjenim razmeram. V nadaljevanju podajamo nekaj informacij in priporočil

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content