Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

Priporočila omrežju svetovalnih središč za izobraževanje odraslih in svetovalcem v projektu ESS Svetovanje za zaposlene

Priporočila omrežju svetovalnih središč za izobraževanje odraslih in svetovalcem v projektu ESS Svetovanje za zaposlene

Pisna priporočila za delo v središčih ISIO v času, ko ni mogoče opravljati neposrednega svetovalnega dela, so bila poslana. Obvestila in gradiva so/bodo na voljo na spletnih straneh.

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

V spodnji objavi pa dodajamo še informacije in strokovna priporočila za omrežje svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO in za svetovalce v projektu ESS Svetovanje za zaposlene.

PISNA PRIPOROČILA

  • 18. 3. 2020  smo poslali prvo pisno informacijo s priporočili za delo v središču ISIO v času, ko se ne more opravljati neposrednega svetovalnega dela z odraslimi, na elektronsko pošto vseh vodij središč ISIO in vodjem konzorcijev projekta Svetovanje zaposlenim.
  • 1. 4. 2020 smo pripravili dodatne predloge in smo jih prav tako posredovali v pisni obliki. Vključili smo tudi interaktivno sodelovanje med svetovalci in sodelavci na ACS.
  • Tedensko bomo pripravljali tudi kratke informacije in predloge za delo v obeh omrežjih.

OBVESTILA IN GRADIVA NA SPLETNIH PODSTRANEH

  • Pripravili smo obvestila in usmeritve na strokovna gradiva (pisna in video) na spletni strani ISIO: https://isio.acs.si.
  • Pripravili smo tudi obvestila na spletni strani projekta ESS Svetovanje za zaposlene: https://zaznanje.si.

Vabimo vas tudi, da nam posredujete svoje pobude in predloge, kaj bi v tem času lahko objavili na obeh spletnih straneh (katero od vaših gradiv, sporočil ipd.) in bi lahko bilo dostopno vsem. Dobrodošle so tudi druge vsebinske pobude za delo na dejavnosti ISIO in v projektu ESS Svetovanje za zaposlene.

Konkretne pobude za ISIO spletno stran posredujte na e-naslov andreja.dobrovoljc@acs.si, za spletno stran ESS Svetovanja za zaposlene pa na e-naslov urska.pavlic@acs.si.

Kontaktni podatki sodelavk na MIZŠ:

– Teja Dolgan (za ISIO): teja.dolgan@gov.si,
– Lidija Fischinger (za ESS Svetovanje za zaposlene): lidija.fischinger@gov.si

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content