Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

Priporočila za izvajanje programov pismenosti in temeljnih zmožnosti

Priporočila za izvajanje programov pismenosti in temeljnih zmožnosti

V tem času so potrebne tako nove oblike izvedbe kot tudi nove vsebine, kar velja še posebej za ranljivejši dela prebivalstva.

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

V spodnji objavi pa dodajamo še informacije in strokovna priporočila za področje pismenosti in temeljnih zmožnosti.

Razmere, ki jih doživljamo kot posledico širjenja pandemije, so nedvomno zaznamovale naše možnosti dostopanja do učenja in izobraževanja ranljivejšega dela prebivalstva.

  • Ta čas pa ne vpliva le na oblike izvedbe, temveč se pojavljajo nove nujne potrebe po novih vsebinah učenja in izobraževanja na področju varovanja zdravja, čustvene in druge opore v kriznih situacijah in izgubah za bližnje, nove vloge odraslih, ko je treba otroke podpirati pri izobraževanju od doma, in številne druge.
  • Čeprav se nam zdi, da je treba zelo hiteti z odločitvami in čimprej zagotoviti čim več možnosti za aktivacijo odraslih udeležencev iz ranljivih skupin prebivalstva in ohranjanje njihove kondicije, pa velja dobro premisliti, kaj lahko izpeljemo preko e-učenja in česa ne, kaj je preverjeno kakovostno, kaj je učinkovito za posamezne skupine odraslih ipd.
  • Še posebej velja premisliti, kako učenje na daljavo organizirati za skupine, ki nimajo dostopa do svetovnega spleta (ali pa za tiste, ki ga ne smejo imeti, kot so na primer zaprte osebe).
  • Na Andragoškem centru Slovenije smo za ranljive skupine v zadnjih letih razvili nekaj gradiv za odrasle in za strokovne delavce, ki so bila ustvarjena z namenom, da nagovorijo različne kanale učenja ciljnih skupin odraslih.
  • Vabimo vas, da z vidika današnjih potreb za načrtovanje dela z ranljivimi skupinami odraslih razmislite o novih didaktičnih andragoških prijemih za razvoj temeljnih zmožnosti prek spleta, pri katerih boste kombinirali ogled izobraževanega filma (udeleženci) in zbirke opisnikov temeljnih zmožnosti (strokovni delavci).
  • V knjižicah z opisniki boste našli primere uporabe opisnikov in izobraževalnih filmov, ki so jih prispevali učitelji, vaši kolegi, ki so sodelovali pri njihovi pripravi. Za strokovne delavce bo dobrodošel tudi priročnik Temeljne zmožnosti za odrasle. Tako filmi kot opisniki in druga gradiva so dostopna na spletnih straneh: https://pismenost.acs.si/ in https://druzina.pismen.si/.
  • Javni mreži za izobraževanje odraslih smo ponudili možnost izvajanja novega Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS in vzpostavitve t. i. lokalnih točk SVOS. Odraslim namreč želimo omogočiti dostop in varno okolje ocenjevanja prek izobraževalnih organizacij v lokalnih okoljih. Zaradi nastale situacije smo se lotili prilagoditve dostopa do inštrumenta na tak način, da bodo odrasli lahko pristopili k ocenjevanju lastnih spretnosti tudi od doma. Ker gre za novost, ta pristop testiramo v praksi. Pripravili smo in v maju izpeljali – kratko usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje SVOS na daljavo. Ti bodo omogočali in podpirali to obliko izvedbe ocenjevanja spretnosti od doma pa tudi v izobraževalnih organizacijah, ko bo to mogoče. Po zaključku testne izvedbe bomo izvedli usposabljanja še za druge zainteresirane izobraževalne organizacije. Več informacij o SVOS: https://pismenost.acs.si/svos in pri Dariji Premk: premk@acs.si.

Za vsa vprašanja in dileme, povezane s programi pismenosti in temeljnih zmožnosti, nas lahko kontaktirate na e-naslov: ester.mozina@acs.si.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content