Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

Priporočila sodelavcem središč za samostojno učenje in borz znanja

Priporočila sodelavcem središč za samostojno učenje in borz znanja

V priporočilih vas spodbujamo tudi, da objavite in delite z nami in z drugimi izvajalci dejavnosti SSU primere dobrih praks delovanja na daljavo.

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

V spodnji objavi pa dodajamo še informacije in strokovna priporočila za sodelavce središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ).

SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU):

Sporočamo vam, da smo v tem času nadgradili aplikacijo SSU, da boste lahko beležili ure samostojnega učenja udeležencev, ki se učijo preko vašega SSU na daljavo. Evidentirane ure samostojnega učenja udeležencev na daljavo se bodo upoštevale pri financiranju SSU za čas pandemije, kar je bilo odobreno tudi s strani MIZŠ. V aplikaciji SSU, natančneje v obrazcu SSU2, boste lahko beležili tudi način, preko katerega poteka svetovalna in učna podpora udeležencem pri učenju na daljavo (npr. preko spletne učilnice, video/avdio konferenc, socialnih omrežij, e- pošte, telefona ipd.). V zvezi s tem smo za vas pripravili kratka navodila. Ta so vam bila poslana po e-pošti, objavljena pa so tudi v aplikaciji SSU, pri obrazcu SSU2.

Delo v aplikaciji SSU: vpisujete lahko podatke za nazaj, analizirate pridobljene podatke v skladu s svojimi potrebami (lokalnimi ali regionalnimi), analizirate, katere vsebine zanimajo vaše udeležence (iz obrazca SSU 1) in katera gradiva pogrešajo v vašem SSU (iz obrazca SSU 3).

Delo na portalu SSU (https://portalssu.acs.si): na spletno stran, kjer so na voljo informacije o SSU, objavite informacijo o portalu SSU za udeležence. Udeležence še posebej opozorite na možnost organiziranega samostojnega učenja preko e-gradiv. Informirajte jih tudi, da imajo na portalu na voljo video vodiče – za uporabo računalnika, za uporabo pametnega telefona, za digitalno ustvarjanje in programiranje in da jim po potrebi lahko nudite podporo.

Spodbujamo vas, da na ACS za portal SSU posredujete še kakšne spletne povezave do e-gradiv za samostojno učenje ali gradiva v digitalni obliki za javno objavo na portalu. Sodelavci ACS bomo gradiva objavili na portalu.

Na spletni strani SSU objavite informacijo še o drugih spletnih straneh, primernih za samostojno učenje (te so bile navedene v prilogi okrožnice MIZŠ z dne 12. 3. 2020).

Podporo udeležencem lahko nudite na daljavo preko Skyp-a, Microsoft Teams-a, Zoom-a ipd.

Samoizobraževanje: če vam razmere to dopuščajo, lahko posvetite nekaj časa samoizobraževanju. Priporočamo vam, da si ogledate novo publikacijo z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo, ki smo jo pred kratkim izdali na ACS, posežete lahko po različnih strokovnih prispevkih.

Pripravite lahko promocijska gradiva ali prispevke o vašem delu za objavo npr. v e-Novičkah ACS.

Spodbujamo tudi morebiten razmislek o tem, kako bi najbolje posodobili delovanje vašega SSU, o vpeljavi morebitnih novosti za doseganje ranljivih skupin ipd.

Spodbujamo vas tudi, da objavite in delite z nami in z drugimi izvajalci dejavnosti SSU primere dobrih praks delovanja SSU na daljavo ter različnih možnosti, ki jih uporabljate za podporo in pomoč udeležencem pri samostojnem učenju.

Konkretne pobude za umeščanje novih gradiv v digitalni obliki na portal ter morebitna dodatna vprašanja lahko posredujete na e-naslova: margerita.zagmajster@acs.si in anita.jug.dosler@acs.si.

BORZE ZNANJA (BZ):

V zvezi z delovanjem BZ na daljavo podajamo naslednja priporočila:

Na spletni strani vaše organizacije lahko posodobite informacije za delovanje vaše BZ na daljavo, predvsem glede načina oddajanja ponudbe in povpraševanja s strani uporabnikov BZ. Poleg načina oddajanja ponudbe in povpraševanja po spletu uporabnikom lahko ponudite še možnost oddajanja ponudbe in povpraševanja po e-pošti in telefonu.

Glede na to, da v času pandemije osebni stiki niso dovoljeni, lahko predaja znanj in spretnosti poteka na daljavo, in sicer preko: spletne učilnice (npr. Moodle), video/avdio konference (npr. Zoom, Skype, Microsoft Teams), socialnega omrežja (npr. Facebook, Twitter), telefona in e-pošte. Ob tem vas prosimo tudi, da uporabnikom pri izmenjavi znanj in spretnosti na daljavo po potrebi nudite ustrezno pomoč in podporo.

Uporabnike BZ informirajte tudi o tem, da imajo na portalu SSU (https://portalssu.acs.si) in na portalu SIO (http://podpora.sio.si/egradiva) na voljo veliko povezav do e-gradiv, ki jih lahko pri učenju in izmenjavi znanj uporabljajo.

Spodbujamo vas tudi, da objavite in delite z nami in z drugimi izvajalci dejavnosti BZ primere dobrih praks delovanja BZ na daljavo ter različnih možnosti, ki jih uporabljate za podporo in pomoč uporabnikom BZ.

Konkretne pobude in morebitna dodatna vprašanja lahko posredujete na e-naslova: margerita.zagmajster@acs.si in anita.jug.dosler@acs.si.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content