Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 4. 2020

Priporočila omrežju svetovalcev za kakovost ter izobraževalnim organizacijam za razvoj kakovosti

Priporočila omrežju svetovalcev za kakovost ter izobraževalnim organizacijam za razvoj kakovosti

Delo izobraževalnih organizacij za razvoj kakovosti lahko v tem času pridobi nove razsežnosti. Svetovalcem za kakovost pa priporočamo opravljanje določenih nalog.

Tudi v izobraževanju odraslih smo se znašli v zahtevni situaciji, ko je potrebno uvesti nove načine dela z odraslimi. V ta namen vam v splošnem obvestilu posredujemo nekaj informacij o delu ACS ter izobraževanju odraslih v času pandemije COVID–19.

V spodnji objavi pa dodajamo še informacije in strokovna priporočila za svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih in delo izobraževalnih organizacij za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih

Priprava in oddaja vlog za pridobitev oz. podaljšanje uporabe Zelenega znaka kakovosti

 • Izobraževalne organizacije za odrasle, ki v letu 2020 pripravljate vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice, obveščamo, da smo rok za oddajo vloge podaljšali do 20. 4. 2020.
 • Strokovnim delavcem, ki pripravljate vloge, pa priporočamo, če vam trenutne delovne razmere to dopuščajo, vlogo pripravite in oddate pred podaljšanim rokom. Sodelavci na ACS bomo vloge, ki bodo prispele pred podaljšanim rokom, obravnavali sproti.

Pomoč in svetovanje pri pripravi vloge vam nudimo na kontaktnem naslovu: jasmina.oresnik.cunja@acs.si.

Drugo delo izobraževalnih organizacij za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih

Omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

Delujočim svetovalcem za kakovost iz izobraževalnih organizacij za odrasle priporočamo:

 • Izkoristite čas, ko številni učitelji, ki poučujejo odrasle v vaši organizaciji, ne izvajajo izobraževanj, da jih vključite v izvedbo letošnje skupne akcije: Razvoj kakovosti z uporabo dobrih zgodb. Učitelje povabite, naj v skladu z napotki, za katere smo se dogovorili v omrežju svetovalcev za kakovost, ta čas izkoristijo za pripravo svoje zgodbe. Ko se bo življenje vrnilo v stare tirnice, bo verjetno treba opraviti veliko zaostalega dela in bo mogoče malo manj časa za pisanje zgodb.
 • Preglejte svoje načrte dela svetovalca za kakovost in presodite, katere od aktivnosti, ki ste si jih začrtali za leto 2020, je mogoče opraviti v času, ko poteka delo od doma in ne izvajate nekaterih izobraževanj. Predvsem je v tem času mogoče opraviti naloge, kot so:
  • različne analitične naloge,
  • priprava in izpeljava anketiranja udeležencev ali strokovnih sodelavcev prek spletne aplikacije 1ka ali drugih podobnih aplikacij,
  • posodobitev spletnih strani o kakovosti,
  • posodobitev dokumentov o kakovosti (listina o kakovosti, izjava o kakovosti idr.).

Komunikacija med sodelavci ACS in svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih v tem času poteka nemoteno v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost, po elektronski pošti, po potrebi pa tudi po telefonu. Lahko nas kontaktirate tudi po e-pošti, in sicer na elektronska naslova: tanja.mozina@acs.si, jasmina.oresnik.cunja@acs.si.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content