Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

23. 1. 2019

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim (1. del)

Vodila za uporabo pripomočkov za svetovanje zaposlenim so nastala kot strokovno gradivo, namenjeno spodbujanju kakovostnega svetovanja za zaposlene. Pripravljena so v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022, znotraj podaktivnosti Razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov.

Strokovnim sodelavcem, ki izvajajo dejavnost svetovanja za zaposlene preko Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, prinašajo nabor pripomočkov, s katerimi želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju informativno svetovalne dejavnosti za zaposlene.

Vodila so oblikovana kot podpora pri vodenju celotnega svetovalnega procesa z zaposlenimi, pri čemer je poudarek na partnerskem sodelovanju s podjetjem oz. njegovim vodstvom in kadrovsko službo. Zajemajo štiri poglavja, med katerimi je prvo usmerjeno v vzpostavljanje prvega stika s podjetjem in ugotavljanje potreb po izobraževanju zaposlenih v podjetju, v drugem je zajeta izvedbena faza svetovanja, tretje poglavje je v celoti namenjeno ugotavljanju in vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, četrto pa strne proces v ovrednotenju rezultatov in učinkov svetovanja za zaposlene v podjetju. Ob koncu je dodan tudi seznam pripomočkov in uporabljenih virov, da bi bila uporaba gradiva za svetovalce čim prijaznejša.

Vodila zajemajo prvi del gradiva, ki ga bomo v sodelovanju s svetovalci preverili in v nadaljnjem sodelovanju z njimi tudi dopolnili in nadgradili ter v letu 2021 pripravili še drugi del nabora pripomočkov.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content