Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2019

Strokovna merila za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja

Strokovno gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (v nadaljevanju Svetovanje za zaposlene).

V gradivu smo najprej predstavili namene oziroma cilje svetovalne dejavnosti v projektu Svetovanje za zaposlene ter potek spremljanja in evalvacije rezultatov in učinkov svetovanja v treh konkretnih primerih, in sicer v središčih ISIO, v projektu Svetovanje za zaposlene 2016-2022 ter v projektu Guidance and Orientation for Adult Learners-GOAL (2015-2018), v katerega je bil vključen tudi Andragoški center Slovenije.

Izkušnje iz predstavljenih primerov bomo upoštevali pri oblikovanju predlogov oziroma smernic za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene. Oblikovani strokovni predlogi pa bodo lahko tudi širše uporabni za merjenje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content