Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

24. 2. 2020

Smernice za ugotavljanje in dokumentiranje znanja spretnosti in kompetenc odraslih v obliki digitalnih značk

Potreba po nastanku smernic za ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in kompetenc odraslih izhaja iz vedno večjega uveljavljanja t.i. digitalnih značk tudi v izobraževanju odraslih. Poleg že uveljavljenih metod in orodij, se vedno bolj uveljavljajo predvsem na področju vrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc odraslih, še posebej, ko gre za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti odraslih.

Vedno bolj se v evropskem prostoru uveljavljajo postopki vrednotenja, ki omogočajo neformalno priznavanje na različne načine pridobljenih znanj, predvsem neformalno in priložnostno. Tudi na Andragoškem centru izpeljujemo projekte in dejavnosti, ki, poleg uveljavljenih formalnih namenov vrednotenja (vključitev v formalno izobraževanje, pridobitev NPK), podpirajo tovrstni namen postopkov vrednotenja (t.i. tretji namen), ki je bil opredeljen v strokovnih podlagah za sistemsko urejanje vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih v letu 2011. To je za evidentiranje in opis znanja, spretnosti in kompetenc posameznika, s ciljem zagotavljati večjo prožnost na trgu dela, za osebno rast in razvijanje ključnih kompetenc (Svetina idr., 2011: 36). Razvit proces vrednotenja na Andragoškem centru Slovenije sledi priporočilom Cedefop-a, ki opredeljuje štiri faze procesa: ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje, certificiranje (Cedefop, 2015).

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content