Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 1. 2018

Motivacije in ovire pri izobraževanju za potrebe trga dela

Po podatkih poročila Evropske unije (EU) Employment and Social Situation Quarterly Review (2012) so trendi na trgu dela v evropskih državah izrazito negativni in kažejo znake družbene polarizacije. Gospodarska rast v večini evropskih držav stagnira ali upada. Niža se tudi kakovost življenja. Stopnja brezposelnosti je bila v prvi polovici leta 2012 v državah EU okoli 12 %. Kljub mnogim ukrepom za zmanjševanje negativnih posledic gospodarske krize in recesije se je zmanjšalo število delovnih mest za določen in nedoločen čas ter samozaposlovanje. Stopnja brezposelnosti mladih je ostala visoka – mnogi se uvrstijo kot dolgotrajno brezposelni oziroma preidejo v kategorijo, ki ne dela, se ne izobražuje in se ne usposablja (angl. NEET-not in employment, education and training).

Zaradi izrazito slabih razmer predvsem v državah južne Evrope se je intenziviral migracijski val, preseljujejo se predvsem mlajše in visoko usposobljene generacije. Evropski kazalniki kažejo, da so se v primerjavi s prvim valom negativne gospodarske rasti še bolj povečali revščina, materialna prikrajšanost in brezdomstvo – pričakovano, največ v državah, kjer je finančna kriza najbolj eskalirala. Položaj delovno aktivnega prebivalstva se je bistveno poslabšal; zaradi turbulenc v okolju in manjše varnosti zaposlitve se je povečal pritisk na posameznika, pogosto prihaja do upada dohodkov in občutka neperspektivnosti.

Tudi kazalniki za Slovenijo indicirajo večletni upad gospodarske dejavnosti, kar se kaže pri delovanju vseh družbenih področij (Krajnc, 2009). Stopnja brezposelnosti, ki je bila leta 2008 6,7 % je konec leta 2011 dosegla 11,8 %. Javni dolg države se je iz 23 % leta 2008 povzpel na 42,9 %, leta 2011. V istem letu so družbeni izdatki, ki so znašali 23.52 milijard EUR, presegli prihodke, ki so znašali 21.3 milijard EUR (CIA, World Factbook, 2012). Po poročilu UMARja o konkurenčnosti držav za leto 2012 je Slovenija ostala na dnu lestvice (51. mesto med 59 – imi) (Ekonomsko ogledalo, 2012). Vsi ti podatki opozarjajo na šibko gospodarsko aktivnost, tako v evropskem območju kot tudi v Sloveniji.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content