Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 12. 2019

Info ISIO 2010

Druga številka skupnega časopisa štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – Info ISIO 2010 je namenjena odraslim za seznanitev z možnostmi izobraževanja odraslih ter za spodbudo za vključitev v izobraževanje odraslih v novem izobraževalnem obdobju 2010/2011.

V časopisu poleg različnih možnosti izobraževanja še posebej predstavljamo novosti v izobraževanju odraslih: najprej predstavljamo možnosti neformalnega izobraževanja (Centri vseživljenjskega učenja – CVŽU, možnosti učenja računalništva ter druge možnosti za učenje različnih vsebin); sledijo prispevki o nadaljevanju izobraževanja, nato pa novosti v formalnem izobraževanju (srednješolskem, višješolskem ter visokošolskem). Objavljen je tudi prispevek o priznavanju in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja; V nadaljevanju se prispevki osredotočajo na poklicno kariero, možnosti izobraževanja za zaposlene ter možnosti izobraževanja za brezposelne; predzadnji je prispevek o možnostih sofinanciranja izobraževanja odraslih; na zadnji strani je opis dejavnosti svetovalnih središč za izobraževanje odraslih ter njihovi kontaktni podatki.

Med posameznimi prispevki so objavljene tudi uporabne informacije s področja izobraževanja odraslih ter uporabne spletne povezave.

Časopis obogatijo tudi zgodbe učečih se posameznikov, s čimer želimo spodbuditi druge odrasle, da se odločijo za vključitev v izobraževanje.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content