Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

1. 12. 2023

Izšel je Pregled izobraževanja in usposabljanja 2023

​Evropska komisija je včeraj objavila letni Pregled izobraževanja in usposabljanja. Letni poročilo že štirinajsto leto zapored analizira številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah EU. Pregled spremlja napredek pri doseganju ciljev, o katerih so se dogovorile države EU v okviru Resolucije Sveta iz leta 2021 o strateškem okviru evropskega izobraževalnega prostora. V njem so zbrani najnovejši razpoložljivi podatki in posodobitve o ukrepih nacionalnih politik.

Naslovnica poročila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2023.
Naslovnica poročila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2023 za Slovenijo.
Naslovnica povzetka poročila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2023.

V izdaji za leto 2023 je poseben poudarek namenjen učiteljskemu poklicu. Podrobneje je predstavljeno pomanjkanje učiteljev v državah EU ter njihova različna prizadevanja za povečanje privlačnosti poučevanja.

Pregled izobraževanja in usposabljanja je sestavljen iz treh delov.

Primerjalno poročilo nudi vpogled v kontekst in možne politične vzvode. Obravnava najbolj opazne razlike med državami EU in presenetljive spremembe skozi čas. Spremlja napredek pri doseganju sedmih ciljev na ravni EU (okvir 1) in jih dopolnjuje s številnimi podpornimi kazalniki, ki osvetljujejo kontekst in možne politične vzvode.

Poročila o državah prinašajo informacije o nedavnem in tekočem razvoju politik na vseh ravneh izobraževanja v 27 državah članicah EU. Bralcem in bralkam ponujajo bolj poglobljen vpogled v uspešnost držav glede na cilje na ravni EU, dogovorjene v strateškem okviru evropskega izobraževalnega prostora.

Tretji zavihek ponuja spletno orodje Monitor Toolbox z najpomembnejšimi podatki in viri, ki se uporabljajo za analizo sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU.

​Podatki, na katerih temeljijo cilji udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju, še niso na voljo. Kljub temu vsi razpoložljivi dokazi kažejo, da bodo morali oblikovalci politik posvetiti več pozornosti nekaj ključnim točkam, zlasti v okviru izpopolnjevanja in preusposabljanja, ki se spodbujata z evropskim letom spretnosti. Potrebni so ukrepi za (ponovno) vključevanje vseh delovno sposobnih odraslih, zlasti tistih, ki so starejši, manj izobraženi, niso vključeni na trg dela in živijo na podeželju. Posodobljeni podatki o izobraževanju odraslih bodo zagotovili nova spoznanja o tem, kako usmerjati prihodnje reforme.

(iz povzetka primerjalnega poročila Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2023, str. 4)

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content