Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 1. 2021

Z novim priročnikom raziskujte izzive in dobre prakse izobraževalcev odraslih v delovnih okoljih

V zadnjih decembrskih dneh je v tiskani in elektronski obliki izšel priročnik Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju.

Priročnik je rezultat večletnega (2017–2020) strateškega projekta Profi Train, pri katerem so sodelovali ACS in partnerji iz Avstrije, Češke, Grčije, Malte, Nemčije (vodilni partner projekta je bila zasebna izobraževalna, svetovalna in raziskovalna organizacija bbb iz Dortmunda) in Švice z zelo raznolikimi izkušnjami na tem področju. Partnerji projekta Profi Train so ob koncu projekta izobraževalcem odraslih, deležnikom in načrtovalcem politik v Evropi brezplačno ponudili konkretna gradiva (Priročnik za samostojno učenje, Vodnik za usposabljanje izobraževalcev in Vodnik za deležnika) v različnih jezikih partnerjev, ki vsebujejo preizkušene pristope k usposabljanju strokovnih delavcev za vstopanje v podjetja ter za pripravo in izvajanje izobraževanja v delovnem okolju.

Priročnik za samostojno učenje je posodobljena, prilagojena in dopolnjena izdaja izvirnika Professionalization of Trainers for Work Based Basic Skills. Competent for work based basic skills: Self-study manual, ki jo je uredila Rosemarie Klein. Obravnava tudi za slovenski prostor zelo aktualne teme v izobraževanju odraslih, in sicer usposobljenost, položaj in poklicno identiteto izobraževalcev odraslih, ki izvajajo izobraževanje za razvoj spretnosti zaposlenih v delovnih okoljih. Sestavlja ga šest tematskih modulov oziroma faz procesa priprave in izvajanja izobraževanja v delovnem okolju. Gradivo se lahko uporablja kot celota in priprava na usposabljanje strokovnih delavcev.

Priročnik je primeren tako za zelo izkušene učitelje in izobraževalce, ki ga lahko uporabljajo za posodabljanje znanja in spretnosti ter utrjevanje svoje profesionalne vloge, kot širši krog strokovne javnosti ali druge strokovne delavce v izobraževalnih organizacijah ali podjetjih, ki želijo biti podrobneje seznanjeni z osnovami področja oz. njegovimi posebnostmi.

Vabimo k branju!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content