Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

9. 4. 2020

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2018/19

Marca je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2018/19. Na 72 straneh predstavljajo sistem vzgoje in izobraževanja pri nas. Izobraževanju odraslih namenjajo štiri strani (51–54).

Uvodoma so predstavljeni osnovni podatki o Republiki Sloveniji. Sledi kratek pregled organizacije in upravljanja izobraževanja v državi – predstavljeni so cilji, nacionalna in lokalna ter institucionalna raven upravljanja, zasebno izobraževanje. Večji del publikacije je namenjene pregledu izobraževanja po različnih kategorijah:

  • predšolska vzgoja,
  • osnovnošolsko izobraževanje,
  • srednješolsko izobraževanje – posebno pozornost so namenili splošni in poklicni maturi,
  • terciarno izobraževanje,
  • osnovno glasbeno in plesno izobraževanje,
  • izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in
  • izobraževanje odraslih.

V posebnem poglavju pišejo o strokovnih delavcih v vzgoji in izobraževanju, pri čemer niso spregledali tehničnih in administrativnih delavcev. Slovenija si prizadeva, da imajo vsi udeleženci v izobraževanju dostop do kakovostnega izobraževanja. V ta namen je razvila sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga predstavljajo v enem zadnjih poglavij. Publikacijo zaključujejo s predstavitvijo nacionalne enote omrežja za izmenjavo informacij o izobraževalnih sistemih – Eurydice Slovenija, ki je publikacijo pripravila.

V poglavju o izobraževanju odraslih beremo o njegovih ciljih, programih za odrasle, pregledu ponudbe izobraževanja odraslih, ki ga za vsako leto pripravlja Andragoški center Slovenije (ACS), o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) ter o priznavanju in potrjevanju neformalno pridobljenih znanj (NPK).

Angleško različico publikacije, ki so jo izdali že oktobra 2019, smo predstavili tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content