Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 10. 2019

Posodobljena angleška različica publikacije Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji

Izšla je publikacija The Education System in the Republic Slovenia 2018/2019, ki na 77 straneh predstavlja sistem vzgoje in izobraževanja pri nas. Izobraževanju odraslih je namenjenih pet strani (55–59).

Po podatkih Eurostata je bilo v Sloveniji leta 2018 v vseživljenjsko izobraževanje vključenih 11,4 % prebivalcev Slovenije, starih od 24 do 65 let. V poglavju o izobraževanju odraslih beremo o njegovih ciljih, programih za odrasle, pregledu ponudbe izobraževanja odraslih, ki ga za vsako leto pripravlja Andragoški center Slovenije (ACS), o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) ter o priznavanju in potrjevanju neformalno pridobljenih znanj (NPK).

Odrasli se lahko vključujejo v programe za pridobitev formalne izobrazbe. Med temi so najbolj pogosti program osnovne šole za odrasle ter srednješolski programi s posebnimi prilagoditvami za odrasle. Prvega je v šolskem letu 2017/2018 zaključilo 140 posameznikov, v slednjih pa je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 18 690 odraslih. Od 2.940 odraslih, ki so končali srednješolsko izobraževanje, je kar tri četrtine končalo srednješolsko tehnično izobraževanje, četrtina (26 %) pa srednješolsko poklicno izobraževanje.

Med posebnimi programi izobraževanja za odrasle so predstavljeni javnoveljavni programi, kamor sodijo programi učenja tujih jezikov, digitalnega opismenjevanja, program slovenščine za tujce ter programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih (t. i. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU).

Decembra 2018 je bilo v Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih vpisanih več kot 254 izvajalcev in 3.724 izobraževalnih programov.

Odraslim je bilo največ izobraževalne ponudbe na voljo v srednjih šolah  (enotah za izobraževanje odraslih), zasebnih ustanovah in šolah, pa tudi ljudskih univerzah. Večino ponudbe predstavljajo neformalni programi, predvsem jezikovni tečaji in vodstveni tečaji, sledijo pa jim računalniški tečaji, tečaji za osebnostno rast in komunikacijo.

Publikacijo, ki jo je uredila Tanja Taštanoska (Eurydice Slovenija), je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content