Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

23. 12. 2020

Evropska komisija je izdala publikacijo o sistemih izobraževanja in usposabljanja v različnih evropskih državah

Na spletni strani Eurydice in Eurydice Slovenija je bila v začetku decembra objavljena publikacija Strukturni kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU 2020 (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020).

V njej je podan pregled več kot 35 posodobljenih strukturnih kazalnikov o izobraževalnih politikah za šolsko/akademsko leto 2019/2020 na šestih področjih: predšolska vzgoja in varstvo (ECEC), doseganja temeljnih spretnosti, zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja (ELET), višje in visoko šolstvo, zaposljivost diplomantov in učna mobilnost. Za izobraževanje odraslih so pomembni predvsem kazalniki, vezani na zgodnje opuščanje šolanja, stalni strokovni razvoj (CPD), zaposljivost diplomantov in mobilnosti.

Posodobitev strukturnih indikatorjev za leto 2020 zajema vse države članice EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Del informacij v tem poročilu, ki zadevajo države članice EU, je bil objavljen v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2020, ki smo ga na spletni strani ACS že predstavili.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content