Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 10. 2019

Evropska komisija je izdala dve novi publikaciji o sistemih izobraževanja in usposabljanja v različnih evropskih državah

Na spletni strani Eurydice in Eurydice Slovenija sta bili v oktobru objavljeni dve publikaciji Evropske komisije.

V pregledu Obvezno izobraževanje v Evropi 2019/2020 (Compulsory Education in Europe 2019/20) je podana informacija o trajanju obveznega izobraževanja v posameznih evropskih državah. Obravnavanih je 43 izobraževalnih sistemov v 38 državah. Najhitreje končajo obvezno šolanje mladi Hrvati, v osmih letih, Francozi šele v trinajstih. Ti tudi najhitreje prestopijo šolski prag – že pri treh letih starosti. Večinoma mladi v evropskih državah končajo obvezno šolanje med 15. in 18. letom.

V publikaciji Strukturni kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019) pa je podan pregled glavnih sistemskih sprememb od leta 2015 preko 35 kazalnikov. Del informacij, ki se nanašajo na države EU, je bil objavljen v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2019, ki smo ga na spletni strani ACS že predstavili.

Besedilo je razdeljeno na več poglavij. Prva se nanašajo na predšolsko vzgojo in dosežke na ravni temeljnih spretnosti. Za izobraževanje odraslih so pomembni predvsem kazalniki, vezani na zgodnje opuščanje šolanja, nadaljevalno izobraževanje, zaposljivost diplomantov in mobilnosti. Pozitivno spremembo v politikah je povzročila določba o obveznem kariernem svetovanju študentom.

Celotni publikaciji sta dostopni tako na strani Evropske komisije kot Eurydica.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content