Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 10. 2019

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2019

Evropska komisija je ob Drugem evropskem vrhu o izobraževanju, ki je bil 26. septembra v Bruslju, objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2019.

Publikacija analizira podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah EU (28 poglobljenih poročil za posamezne države) in ugotavlja njihov napredek pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih.

Pregled omogoča vpogled v ukrepe, namenjene reševanju vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra. Ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela. Ob tem poročilo pomaga opredeliti področja, ki bi za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva v naslednjem dolgoročnem proračunu EU.

Letošnja, deseta izdaja Pregleda se osredotoča na učiteljsko osebje. Med vsemi dejavniki v šolskem okolju naj bi prav učitelji imeli največji vpliv na učne rezultate. Vsako politično prizadevanje za izboljšanje učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja bo zato moralo iskati načine, kako učiteljem pomagati k odličnosti v svojem zahtevnem poklicu.

V Pregledu so analizirane ugotovitve obsežne raziskave o učiteljih in učiteljicah – TALIS, ki jo je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD. V Pregledu so zapisana priporočila, med drugim, da:

  • je treba v izobraževalnem sistemu zagotoviti ustrezno število učiteljev in učiteljic pri vseh predmetih tako na podeželju kot v mestih;
  • si je treba prizadevati k poučevanju pritegnili najboljše kandidate in kandidatke, hkrati pa zagotovili, da so ustrezno usposobljeni in motivirani, da ostanejo v tem poklicu;
  • je treba učiteljem in učiteljicam zagotoviti boljšo podporo ter učiteljski poklic narediti privlačnejši.

Po delu, namenjenem učiteljem, Pregled analizira cilje, ki so sprejeti v strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. V nadaljevanju bomo na kratko pogledali najnovejše podatke o zgodnjem opuščanju šolanja in deležu odraslih, vključenih v izobraževanje.

Zadnja izdaja Pregleda kaže, da se države članice zdaj bližajo cilju glede zmanjšanja zgodnjega opuščanja šolanja. Čeprav se je delež mladih, ki so opustili šolanje, s 14,2 % leta 2009 zmanjšal na 10,6 % leta 2018, se je napredek od leta 2016 upočasnil. V infografiki so predstavljeni podatki za EU in Slovenijo.

Delež odraslih (25–64 let), vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje je (po Anketi o delovni sili) najvišji v skandinavskem delu: na Švedskem znaša 29,2 %, Finskem 28,5 %, Danskem 23,5 %, Islandiji 21,5 % ter Norveškem 19,5 %. V Sloveniji je imelo učno izkušnjo v zadnjih štirih tednih 11,4 % odraslih, starih od 25 do 64 let (povprečje EU: 11,1 %). Vendar se je ta stopnja udeležbe od leta 2009, ko je bila 14,8-odstotna, močno znižala. V infografiki so predstavljeni podatki za EU.

Vas zanimajo vsi podatki za Slovenijo? Oglejte si jih tukaj. Prikazani so tudi v informativni preglednici in infografikah.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content