Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 10. 2023

Znani so izvajalci sofinanciranih neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) je 30. junija letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). Namenjen je bil krepitvi zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto.

Z javnim razpisom so želeli doseči naslednje cilje:

  • pridobiti in dvigniti osnovne digitalne kompetence odraslih prebivalcev RS, starih 30 let in več,
  • pridobiti in dvigniti napredne digitalne kompetence odraslih prebivalcev RS, starih 30 let in več,
  • spodbuditi zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

Med 28 formalno popolnimi vlogami so izbrali devet ponudnikov oziroma izvajalcev, ki bodo v letu 2023 izvedli programe usposabljanj za odrasle po vseh slovenskih regijah. Med njimi so tudi Ljudska univerza Ajdovščina s projektom Dvig digitalnih kompetenc 30+, Javni zavod Cene Štupar – CILJ s projektom Digitalni Koraki 2023 in Razvojno izobraževalni center Novo mesto s projektom Skupaj v digitalni svet. Za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 je bilo dodeljenih 5.900.000,00 EUR.

Javni razpis se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content