Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 6. 2021

ZLUS je analiziral potrebe po razvoju programov za odrasle s področja trajnostnega razvoja

O trajnosti in trajnostnem razvoju je v zadnjih letih veliko govora. Svetovni voditelji so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku, zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto. Med 17 cilji je kot 4. cilj navedeno kakovostno izobraževanje.

Tudi v slovenskem prostoru smo trajnostni razvoj prepoznali kot »pomemben cilj, h kateremu se na splošno stremi v vseh dejavnostih«. Tako so zapisali v zaključku raziskave z naslovom Trajnostni razvoj in učenje sta del našega vsakdana, naš vseživljenjski projekt, ki jo je izpeljala Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Z njo so želeli analizirati potrebe po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle s področja trajnostnega razvoja.

Cilj raziskave je bil pridobiti celovite in kakovostne informacije o izkušnjah, veščinah, znanjih in zanimanjih, ki bi bile lahko izhodišče za ugotavljanje manjka in potreb po vsebinah s področja trajnostnega razvoja, kamor bi bilo v prihodnje smiselno usmerjati izobraževalne aktivnosti ter pozornost.

Pri raziskovanju so uporabili:

  • analizo dokumentacije,
  • anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili predstavniki ZLUS, nevladnih organizacij, javnih zavodov in zasebnih podjetij,
  • delo v fokusni skupini – sodelovali so vodja OE LU Postojna in LU Ilirska Bistrica, direktorica LU Ajdovščina in LU Koper ter v.d. direktorice LU Sežana, ter
  • življenjske zgodbe – sodelovali so udeleženci programa PUM-O, Univerze za tretje življenjsko obdobje, osnovne šole za odrasle, večgeneracijskega centra, središča za samostojno učenje in tečaja slovenskega jezika.

In kakšne so ugotovitve raziskave?

Trajnostni razvoj je precej abstrakten pojem, ki v izobraževanju ni urejen, opredeljen ali pogojen, zatorej specifičnih izobraževalnih vsebin ali programov ni prav veliko.

V izobraževanju trajnostni razvoj ni sistemsko uveljavljen ali opredeljen kot jasno in prepoznavno načelo, res pa je, da so prizadevanja usmerjena k spodbujanju trajnostnega razvoja s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.

Čeprav se trajnostnemu razvoju namenja precejšnja pozornost, se je potrdilo dejstvo, da je trajnostni razvoj na področju izobraževanja odraslih precej posredno omenjen in tudi udejanjen.

Glede na odziv sodelujočih v raziskavi bi veljalo trajnostni razvoj na državni ravni prepoznati kot pomembno globalno potrebo ter ga na ta način tudi ustrezno institucionalno opredeliti ter umestiti v izobraževalni sistem.

Podrobnosti pa lahko raziščete sami v omenjeni raziskavi.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content