Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 1. 2021

Želite podaljšati Zeleni znak kakovosti tudi v letu 2021 ali pa bi ga radi pridobili na novo?

Za organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti (ZZK), ki se vam ta pravica izteče 31. marca 2021, ter druge organizacije, ki izvajate izobraževanje odraslih in bi želele znak pridobiti na novo, bomo tudi v letu 2021 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK.

Prvi korak je priglasitev namere za oddajo vloge v letošnjem postopku za znak.

Na podlagi oddane namere bo ACS vaši organizaciji omogočil možnost vnašanja podatkov v aplikacijo. Ta je namenjena pripravi in oddaji vloge z dokazili. Pravico do uporabe ZZK pridobi organizacija, ki dosega vseh osem opredeljenih standardov kakovosti:

  1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

Doseganje standardov kakovosti se presoja po Merilih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK, ki so priloga Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Organizacija mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti. Med merili, ki opredeljujejo standarde, mora doseči vsaj 10 od skupno 18 možnih točk.

Več informacij o ZZK je predstavljenih na spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih. Dodatne informacije pa lahko dobite tudi pri vodji naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596, elektronska pošta: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content