Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 11. 2020

Zbornik prispevkov s konference Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

18. in 19. septembra 2019 je potekala 4. nacionalna znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Konferenca, ki se je je udeležilo 161 zainteresiranih, od tega kar 33 iz tujine, je bila najbolje obiskana konferenca do sedaj. Skupaj so jo organizirali Pedagoški inštitut, SLODRE in CMEPIUS.

Na konferenci je bilo predstavljenih 96 prispevkov (60 znanstvenih in 37 strokovnih) v sedmih sekcijah: Izobraževalne politike, Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev, Učenje in poučevanje, Inovativni pristopi k učenju in poučevanju in Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju.

Kot plenarna predavatelja sta nastopila dr. Paul Stubbs iz Ekonomskega inštituta v Zagrebu s predavanjem Inequality, Poverty and Education in the Post-Yugoslav space: from immobility to inclusion in prof. dr. Pavel Zgaga iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je predaval na temo Raziskovanje edukacije in edukacijske politike.

Zbornik Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja sta uredila Igor Ž. Žagar in Ana Mlekuž. V njem je predstavljenih 23 razširjenih prispevkov, ki so uspešno prestali recenzijski postopek.

Med znanstvenimi članki v poglavju Profesionalni razvoj pedagoških delavcev je prispevek Ane Stanovnik Perčič iz CMEPIUS-a, ki piše o vplivu mednarodnega sodelovanja na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih. Z metodo analize treh virov je potrdila rezultate, ki pričajo o pozitivnih učinkih sodelovanja v mednarodnih aktivnostih, o čemer so poročali posamezni udeleženci evropskih projektov. Sodelovanje v mednarodnih projektih na področju izobraževanja odraslih predstavlja dodano vrednost za profesionalni razvoj posameznika, hkrati pa – ob podpori vodstva – prispeva tudi k bolj kakovostnemu delovanja celotne organizacije.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content