Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 12. 2021

Zbornik o andragoški dediščini Sabine Jelenc Krašovec

Monografija Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec je nastala na  podlagi  skupnih  pogovorov,  spominjanja in pobude andragoške skupnosti v Sloveniji ob veliko prezgodnjem slovesu dr. Sabine Jelenc Krašovec, izredne profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je od nas poslovila po hudi bole­zni konec leta 2020.

V knjigi tuji in domači avtorji, s katerimi je Sabina Jelenc Krašovec spletla delovne in prijateljske vezi, stopajo v dialog z njenimi idejami in spoznanji ter ga reflektirajo skozi svoje raziskovalno delo in/ali prakso.

Monografija je sestavljena iz uvodnega poglavja in treh vse­binskih delov, ki jim je Sabina Jelenc Krašovec posvečala svojo pozornost: učenju in izobraževanju starejših v skupnosti, priložnostnemu učenju v javnem prostoru in udejanjanju dejavne demokratične državljanskosti ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih in svetovanju v izobraževanju odraslih.

Monografija je objavljena na spletni strani Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/326.

Vabljeni k branju!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content