Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

18. 1. 2024

Zbiranje prijav k izpitom iz tujih jezikov za odrasle v februarju 2024

Državni izpitni center (RIC) razpisuje redni februarski izpitni rok iz tujih jezikov po javno veljavnih programih za odrasle na dveh ravneh zahtevnosti: osnovni in višji.

Kandidati si prijavnico lahko natisnejo s spletne strani RIC-a, kjer dobijo tudi druge informacije o izpitih in plačilu. Izpolnjeno prijavnico z dokazilom o plačilu pošljite po pošti na naslov Kajuhova 32 U, Ljubljana ali na elektronski naslov suzana.bitenc@ric.si. Prijave k izpitom sprejemajo tudi druge organizacije. Prijave k izpitom potekajo do konca januarja.

Pisni izpiti v februarskem roku se bodo izvajali v dopoldanskem času po naslednjem razporedu:
14. 2. – madžarščina in francoščina,
15. 2. – italijanščina,
16. 2. – angleščina,
19. 2. – nemščina.

Rezultati bodo znani v petek, 23. 2. 2024.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo javno veljavno potrdilo, s katerim uradno dokazujejo znanje tujega jezika povsod, kjer morajo predložiti dokazilo o znanju. Kandidati, ki zberejo ustrezno število odstotnih točk, prejmejo tudi certifikat z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

Na fotografiji se mladenič uči enega od tujih jezikov.

RIC razpisuje v letu 2024 tri redne izpitne roke iz tujih jezikov po javno veljavnih programih za odrasle: februarski, junijski in oktobrski. V vmesnih obdobjih (marec/april, julij/avgust in november/december) lahko organizira in izvede tudi izredni izpitni rok.

Vabimo vas, da spremljate spletno stran: https://www.ric.si/tuji-jeziki-za-odrasle/splosne-informacije/.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content