Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 11. 2022

Zaključno poročilo o izboru inovativnih  arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor

Natečajna komisija  Odprtega, anonimnega, enostopenjskega idejnega natečaja za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev branja v javni prostor, ki ga je 9.9.2022 razpisal Andragoški center Slovenije, je 24.10.2022 končala z delom in razdelila nagradni sklad.

Na natečaj  je v roku prispelo šest idejnih rešitev. Vse so prestale prvi preizkus izpolnjevanja pogojev, zato so bile vse pripuščene v ocenjevanje. Komisija je ugotovila, da nobena od natečajnih rešitev v celoti ni izpolnila natečajnih zahtev, niti ne naslavlja vseh meril natečaja, zato je sklenila, da prve nagrade ne bo podelila. Hkrati s tem je komisija ugotovila, da imajo vse predlagane rešitve  potencial zapeljevanja v branje ter, da bi z vsebinsko in/ali tehnično izboljšavo, tudi z združevanjem predlaganih rešitev lahko pridobili celovite in funkcionalne rešitve, zato se je odločila, da podeli več enakovrednih nagrad.

Ugotovila je, da sta z vidika namena natečaja – zapeljevanja v branje dve najbolje ocenjeni rešitvi primerljivi, obe pa imata nekaj pomanjkljivosti, ki so povezane z tehnično-tehnološkimi vprašanji, zato je komisija podelila dve enakovredni drugi nagradi. Z arhitekturnega vidika in dodelanosti elaborata, manj pa z vidika zapeljevanja v branje so bile enakovredne tri rešitve, zato je komisija podelila še tri tretje nagrade. Pri eni rešitvi je komisija menila, da je  premalo premišljena tako z vidika zapeljevanja v branje kot s tehnično-tehnološkega vidika,  da je pomanjkljiva tudi z vidika zahtevanih podatkov, zato bo natečajniku povrnila le odškodnino.

Dobitniki in dobitnice nagrad ter utemeljitev izbora so razvidni iz zaključnega poročila tukaj.

Knjižna polica na prostem

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content