Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 11. 2022

Vseživljenjsko učenje v Republiki Sloveniji s poudarkom na odraslih

Računsko sodišče je izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Andragoški center Republike Slovenije (ACS), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) učinkoviti pri izvajanju aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Sloveniji s poudarkom na odraslih v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2021.

Na svoji spletni strani je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo.

V njem je izreklo mnenje, da so bili MIZŠ, MDDSZ, ACS, CPI in ZRSŠ v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkoviti.

Podrobnosti s povzetkom in infografiko si lahko ogledate tukaj.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content