Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

4. 8. 2021

Vselej s posluhom za izobraževanje odraslih

Pred dnevi se je poslovil Vladimir Tkalec (1947–2021). Njegovo bogato poklicno pot je zaznamoval prodoren in sodelovalen duh. Bil je prvi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja znanost in kulture (SVIZ), 10 let je vodil novoustanovljeni Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), leta 2006 je prevzel mesto generalnega sekretarja na Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki jo je pomagal ustanoviti in kjer je delal do upokojitve. Med letoma 1992 in 1997 je bil član Državnega sveta Republike Slovenije, krajši čas pa je bil tudi sekretar Zveze ljudskih univerz Slovenije.

Vladimir Tkalec je bil vseskozi zavezan razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih je videl pomembne izzive: od razvoja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razvijanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju odraslih, razvijanja vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih za različne namene, do razvijanja programov, namenjenih le odraslim.

Sodelavci ACS smo bili v času, ko je vodil CPI,  pogosto povabljeni k sodelovanju v projektih (projekta Phare 1996–1998, Phare MOCCA 1998–2000), katerih nosilci so bili. Tako smo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja skupaj razvijali in umeščali teme s področja izobraževanja odraslih. 

Rezultati sodelovanja v skupnih projektih in na skupnih strokovnih dogodkih bodo za vedno zapisani tudi v slovenski zgodovini izobraževanja odraslih.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content