Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 1. 2020

Vlada sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti

Branje je pomembno, da lahko posameznik opravlja različne življenjske naloge in se vključuje na številna področja. Povečanje bralne pismenosti krepi povezanost med ljudmi, vpliva na stalni razvoj družbe in gospodarstva ter povečuje dejavno državljanstvo. Zato strategija predvideva povečanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva za vse generacije.

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 pojmuje branje kot vrednoto, saj je bralna pismenost temelj za druge pismenosti.  Vlada RS je ta pomembni dokument sprejela 19. decembra 2019 na 55. redni seji.

Skrb za udejanjanje strategije prevzame Vlada RS, ki bo oblikovala Nacionalni svet za bralno pismenost. V njem bodo sodelovali strokovnjakinje in strokovnjaki za pismenost v vseh življenjskih obdobjih in predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj tega področja. Finančna sredstva za izvajanje akcijskega načrta, ki je del strategije, bodo zagotovila pristojna ministrstva. Nacionalni svet za bralno pismenost bo poskrbel tudi za umestitev področja bralne pismenosti in bralne kulture v nacionalne strateške dokumente.

V strategiji poudarjajo, da je bralna pismenost temelj drugim pismenostim. Del bralne pismenosti je bralna kultura, zato dokument izpostavlja pomen motiviranosti za branje.  Pomembno vlogo pri teh dejavnostih ima nedvomno tudi Andragoški center Slovenije.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content