Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 1. 2020

Vlada je ustanovila delovno skupino za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 2021–2030

Vlada je decembra lani na 55. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) za obdobje od 2021 do 2030.

Delovno skupino sestavlja 16 predstavnikov ministrstev (odločevalska raven), 16 strokovnih koordinatorjev ministrstev oziroma njihovi namestniki in 15 zunanjih strokovnjakov, predstavnikov različnih deležnikov.

Delo delovne skupine bosta koordinirali mag. Katja Dovžak in Ema Perme iz MIZŠ, koordinator vsebinskih in drugih nalog za pripravo strokovnih podlag za pripravo ReNPIO 2021–2030 pa bo mag. Peter Beltram iz Andragoškega centra Slovenije.

Delovna skupina bo pripravila strokovne podlage za pripravo ReNPIO 2021–2030 predvidoma do aprila 2020.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content