Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

1. 11. 2017

Vlada je obravnavala besedilo Zakona o izobraževanju odraslih

Vlada RS je na 154. redni seji, ki je bila 26. oktobra 2017, obravnavala Predlog Zakona o izobraževanju odraslih.

Ključni novosti zakona sta opredelitev vsebine javne službe na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitev javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih. To bo vplivalo na večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Izvajanje javne službe v lokalnem okolju je ključnega pomena za to, da se zlasti nižje izobraženim in pripadnikom drugih ciljnih skupin svetuje pri vključevanju v izobraževalne programe za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela ter pri za samostojnem učenju.

Več lahko preberete v sporočilu za javnost na spletni strani Vlade RS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content