Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 1. 2021

Več znaš, več veljaš – če se učiš celo življenje

V hitro spreminjajočem se in vedno bolj nepredvidljivem svetu postajajo učenje, odprtost do novih spretnosti in znanj bolj pomembni kot kadarkoli. V trenutnih razmerah, ko moramo večinoma ostajati doma, se vneto učimo uporabljati digitalne tehnologije in orodja. Odkrivamo nove platforme, ki nas povezujejo in nam omogočajo šolanje in delo, pa tudi druženje in zabavo prek zaslonov. Ob tem je vse večje zavedanje o pomenu pozitivne naravnanosti in vrednot tako v resničnem kot digitalnem okolju. Čustvene in socialne spretnosti niso pomembne le za dobro počutje posameznika, ampak tudi družbe in sveta.

Slovenija na področju formalnega izobraževanja dosega relativno dobre rezultate v znanju in doseženi izobrazbi; področju izobraževanja namenja 4,98 odstotka BDP, tretjina prebivalcev med 25. in 65. letom starosti dosega izobrazbo na terciarni ravni, le 4,6 odstotka mladostnikov med 18. in 25. letom zgodaj opusti šolanje, kar je druga najnižja stopnja med članicami Evropske unije. Znanja in spretnosti pridobivamo tudi preko neformalnih in priložnostnih oblik učenja skozi vse življenje.

Žal pa znanje in spretnosti, če jih ne nadgrajujemo in prilagajamo novim izzivom, hitro zastarajo. Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v Sloveniji (11,2 odstotka) je sicer višja od poprečja EU (10,8 odstotka). Vendar pa je Raziskava spretnosti odraslih (PIAAC) pokazala, da pri nas več kot 400.000 odraslih dosega le najnižje ravni besedilnih in matematičnih spretnosti. To nakazuje, da gre za pojav širših razsežnosti, ki terja celovit pristop.

STA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Andragoški center Slovenije (ACS) so zato zasnovali videoposnetek, s katerim želimo začeti celovitejšo kampanjo o pomenu pridobivanja znanj in spretnosti od zgodnjega otroštva do srebrnih let. S tem spoznanjem smo dopolnili slovenski pregovor in oblikovali sporočilo videoposnetka: Več znaš, več veljaš – če se učiš celo življenje.

O tem, kaj jim pomeni učenje skozi vse življenje, so spregovorili Prešernov nagrajenec, pesnik in pisatelj Feri Lainšček, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Ana Krajnc, ter tisti, ki znanje nudijo, in tisti, ki ga s pridom prejemajo. Vsi pa so s svojimi izjavami soustvarjali odprtje Tednov vseživljenjskega učenja 2020.

Znanje nas spremlja vse življenje, enako naj bo z učenjem. Slovenija se ponaša s pestro ponudbo organiziranih izobraževanj in virov učenja vseh vrst za vse generacije, priložnosti za učenje je vse več. Če ste si ob ogledu videoposnetka zaželeli novih znanj, vas vabimo, da obiščite platformo Kam po znanje.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content