Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 6. 2021

V najnovejšem Biltenu UIL o izobraževanju za trajnostni razvoj

Majska številka Biltena UIL v središče postavlja izobraževanje za trajnostni razvoj. Vseživljenjsko učenje je ključno za reševanje globalnih izzivov in je zato sestavni del izobraževanja za trajnostni razvoj (ITR). V mnogih delih sveta o trajnostnem razvoju poučujejo le v formalnem izobraževanju in ne v širši skupnosti. Prav zato so tej temi namenili virtualno srečanje v okviru Unescove svetovne konference o izobraževanju za trajnostni razvoj.

Pišejo o globalni kampanji #LearnForOurPlanet, predstavljajo številne izjave podpore in vabijo k branju bloga Christiane Nikolitsa-Winter, v katerem piše, da bo ustvarjanje kulture trajnostnega življenja uspešno le, če bomo našli boljše načine za podporo in krepitev učenja in izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj.

Obveščajo o uvedbi referenčnega okvira za usposabljanje izobraževalcev odraslih – globALE.

Vabijo k ogledu predstavitev in posnetkov že izpeljanih regionalnih posvetovanj in napovedujejo posvetovanja še v zahodno, južno in vzhodno Afriko.

Poročajo o dogodku 21. in 22. aprila 2021, ko je UIL združil predstavnike šestih Unescovih držav članic – Kambodže, Kenije, Namibije, Ljudske republike Kitajske, Filipinov in Vietnama. Razpravljali so o razvoju izobraževalnih sistemov z vidika vseživljenjskega učenja.

UIL razpisuje Unescovo nagrado za učeča se mesta 2021, ki nagrajuje učinkovite, kreativne in inovativne strategije in prakse vseživljenjskega učenja na urbani ravni.

Vse to in še več lahko preberete v majski številki Biltena UIL.

Če bi želeli prejemati glasila, ki jih izdaja UIL, se lahko nanje naročite na tej povezavi: http://www.uil.unesco.org/subscribe-our-newsletters/.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content