Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 12. 2021

Unescovo poročilu o prihodnosti izobraževanja

Ko razmišljamo o izobraževanju v prihodnosti, se nam zastavljajo vprašanja, kot so: kaj bi morali še naprej početi, kaj bi morali opustiti, kaj je treba na novo izumiti? UNESCO v svojem novem globalnem poročilu o prihodnosti izobraževanja z naslovom Reimagining our futures together predlaga odgovore na ta tri bistvena vprašanja.

Zakaj je to poročilo pomembno prav zdaj?

Naš svet je na prelomnici. Znanje in učenje sta osnova za prenovo in preobrazbo. Vendar globalne razlike kažejo, da izobraževanje še ne izpolnjuje svoje obljube, da nam bo pomagalo oblikovati mirno, pravično in trajnostno prihodnost. V želji po rasti in razvoju smo preobremenili svoje naravno okolje in ogrozili svoj obstoj. Danes se visoki življenjski standardi prepletajo z velikimi neenakostmi. Vedno več ljudi je vključenih v javno življenje, vendar se struktura civilne družbe in demokracije marsikje po svetu krha. Hitre tehnološke spremembe spreminjajo številne vidike našega življenja, vendar pa te inovacije niso ustrezno usmerjene v enakost, vključenost in demokratično udeležbo. Zato moramo na novo razmišljati o prihodnosti izobraževanja.

Kaj je ‘družbena pogodba’ in zakaj potrebujemo novo pogodbo za izobraževanje?

Na izobraževanje lahko gledamo kot na družbeno pogodbo – dogovor med člani družbe, da bodo sodelovali v skupno korist. Družbena pogodba odraža norme, zaveze in načela, ki so formalno uzakonjeni in kulturno zakoreninjeni. Izhodišče je skupna vizija javnih ciljev izobraževanja.

Danes se soočamo z resnimi tveganji za prihodnost človeštva in našega planeta. Zato moramo nujno na novo zasnovati izobraževanje, da se bomo lažje spoprijeli s temi skupnimi izzivi. Nova družbena pogodba za izobraževanje nas mora združiti v skupnih prizadevanjih ter zagotoviti znanje in inovacije, potrebne za oblikovanje trajnostne in mirne prihodnosti za vse, ki temelji na socialni, gospodarski in okoljski pravičnosti.

Katera so ključna načela te nove družbene pogodbe?

Nova družbena pogodba mora temeljiti na splošnih načelih, ki so podlaga človekovih pravic: vključevanju in enakosti, sodelovanju in solidarnosti ter kolektivni odgovornosti in medsebojni povezanosti. Določati jo morata dve temeljni načeli:

  • zagotavljanje pravice do kakovostnega izobraževanja skozi vse življenje in
  • krepitev izobraževanja kot javne skupne dobrine.

Sklenitev nove družbene pogodbe za izobraževanje je ključni korak k ponovnemu oblikovanju naše skupne prihodnosti.

Podrobno predstavitev poročila si lahko ogledate tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content