Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 12. 2020

Udeleženci konference EBSN 2020 so sprejeli posebno deklaracijo

Letna konferenca Evropske mreže za razvoj temeljnih spretnosti (European Basic Skills Network –  EBSN) je letos potekala po spletu. Udeleženci dogodka z naslovom Uresničevanje Poti spopolnjevanja (Achieving Upskilling Pathways) so med  2. in 4. novembrom obravnavali izzive, ki jih predstavljajo nedavni dogodki, povezani s pandemijo novega koronavirusa, in sledili novemu razvoju politike EU (EU Skills Agenda). V treh dneh konference so bili predstavljeni projekti in viri, povezani s priporočilom Poti izpopolnjevanja, ter podane zanimive ideje za ustvarjanje novih projektov (https://padlet.com/progress2/EBSN_project_generation_facility).

Udeleženci letošnje konference EBSN so podprli deklaracijo (EBSN 2020 Online Conference Declaration), ki temelji na izjavah predhodnih konferenc v Berlinu in Talinu (2018 in 2019) in je opredeljena v 6 točkah.

Zavezali so se, da bodo še naprej podpirali sedanji Evropski program za učenje odraslih (EPUO), zlasti pobudo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. Spodbujali bodo kakovost nacionalnih politik za razvoj temeljnih spretnosti s ciljem pomagati odraslim pri spopadanju z izzivi, ki jih predstavlja izredna situacija, s katero se soočamo v tem letu.

Udeleženci konference EBSN 2020 podpirajo vsa priporočila 4. točke Talinske deklaracije, ki so namenjena oblikovalcem politik za zagotavljanje ustreznega in trajnostnega sisteme financiranja programov za pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, financiranja raziskav tega področja ipd.

Globalna kriza covid-19 je dramatično povečala pomen usposabljanja za digitalno pismenost. Spletno učenje je postalo nujna alternativa na vseh ravneh izobraževanja. Razmere so pokazale resno potrebo po boljših digitalnih orodjih, aplikacijah in modelih za zagotavljanje učenja temeljnih spretnosti. Potrebna je osredotočenosti na kritično razmišljanje, medijsko in zdravstveno pismenost ter razvijanje matematičnih in finančnih zmožnosti.

Pokazalo se je, kako pomembno je zagotavljanje kakovostnega poklicnega razvoja učiteljev, pri čemer gre tako za uporabo digitalnih orodij kot za vse didaktične vidike.

 

Udeleženci konference želijo prispevati k izpolnjevanju teh potreb na različne načine: z razvojem projektnih aplikacij in različnih izobraževalnih virov, namenjenih izpopolnjevanju učiteljev temeljnih spretnosti po vsej Evropi. Zavedajo se globalne razsežnosti izzivov, s katerimi se trenutno soočamo, zato podpirajo Unescovo globalno zavezništvo za pismenost (GAL), ki se mu je nedavno kot pridružena članica priključila tudi mreža EBSN.

Na ACS smo deklaracijo prevedli v slovenščino in vabimo k branju.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content