Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 4. 2021

Učitelji v Evropi: kariere, razvoj in blagostanje

Učitelji imajo bistveno vlogo v kakovostnem učnem procesu in korenito sooblikujejo učno izkušnjo učečih se. Pandemija in zaradi nje hiter prehod iz neposrednega učenje v živo na izobraževanja na daljavo je bolj kot kadar koli doslej razkrila pomen učiteljev za delovanje družbe. Po eni strani se vloga učiteljev razvija – pojavljajo se nove zahteve, pričakovanja, tudi nove odgovornosti, po drugi strani pa ta poklic doživlja krizo.

Poročilo Teachers in Europe Carreers, Development and Well-being se osredotoča na učitelje v nižjem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2). Prikazuje, kako lahko nacionalne politike in predpisi prispevajo h krepitvi učiteljskega poklica, in osvetljuje več ključnih vidikov življenja učiteljev, kot so delovni pogoji, karierni razvoj in dobro počutje.

Vpliv nacionalnih politik na vedenje učiteljev osvetljujeta dva vira: podatki omrežja Eurydice o nacionalni zakonodaji in podatki o praksah in zaznavah učiteljev iz Mednarodne raziskave o učenju in poučevanju (TALIS), ki jo je pripravil OECD.

Poročilo zajema vseh 27 držav članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content